Life changes when you get a Tibetan - but it sure is part of the fun
- Tasha Doe
Copyright Gunilla Klang
Var vänlig respektera copyrighten och använd inte texter eller foton utan ägarens tillstånd!

Please don't use text or photos without the owners permission!


Från Brukshundsägare till Tibbeägare
av Tasha Doe
(scroll down for english)

Brukshundägare
* Hundar får inte tigga vid matbordet
Hunden tigger inte

    Tibbeägare
    * Hundar får inte tigga vid matbordet
    Tibben stjäl från smörgåsen…

* Klockan är 07.10 en lördag
Hunden sover tills du drar fram träningsgrejorna

    * Klockan är 07.10 en lördag
      Tibben slår dig i ansiktet med tassarna tills du kliver upp.

* Du säger "X"
Hunden gör "X"

    * Du säger "X"
    Tibben frågar "Varför det?"

* Hundar får inte sova i sängen
Hunden sover på golvet

    * Hundar får inte sova i sängen
    Tibben sover PÅ dig

* Att gå i Nordstan är som när Jesus gick
genom Röda havet
-folkmassorna delar sig så att man kommer fram.

    * Att gå i Nordstan är omöjligt.
    Du kommer ingenstans utan är omringad
    av folk som vill klappa tibben.

* "Kamphund"

    * "Tanthund"

* Det brinner utanför huset mitt i natten
och räddningstjänsten kommer dit med fullt pådrag.
Hunden sover

    * Det brinner utanför huset mitt i natten
    och räddningstjänsten kommer dit med fullt pådrag.
    Tibben väcker dig, grannarna
och räddningstjänsten.

* Hunden råkar rapa
Människor flyr, som du släppt lös Cujo,
mammor lyfter upp sina barn och tanter skriker.

    * Tibben vrålar av ilska
    Människor samlas runt för att klappa och
    titta på den söta lilla hunden.

* Du säger gör "Y"
Hunden tycker "okey"

    * Du säger gör "Y"
    Tibben säger "Vad får jag för det?"

* Du höjer rösten till hunden
Omgivningen säger saker som "Tryck ner honom
i backen" "Visa vem som bestämmer" "Bit honom i örat"

    * Du höjer rösten till hunden
    Omgivningen säger saker som "Djurplågare"
    "Stackars lilla hunden" och"polisanmälan"

* Skum typ i buskarna på nattpromenaden
Hunden "Titta matte jag springer med pinnar i munnen".

* Skum typ i buskarna på nattpromenaden
Tibben "Spring matte, jag dödar honom"

* Hundar får inte hoppa
Hunden hoppar inte.


    * Hundar får inte hoppa
    Tibben hoppar upp och tar avstamp från dina
    lår för att komma ännu högre upp.Life with a Working breed dog
* If the dog isn't allowed to beg,
the dog doesn't beg.

Life with a Tibetan
* If the dog isn't allowed to beg,
the Tibetan steals from your sandwicht


* Saturday 7.10a.m Dog sleeps until
you break out the training equipment.

* Saturday 7.10a.m the Tibetan paws you
in the face until you get out of bed.

* You say * You say "X
Dog does "X".

* You say * You say "X
The Tibetan asks "Why"?

* If the dog is not allowed to sleep on the bed,
the dog sleeps on the floor.

* If the dog is not allowed to sleep on the bed,
the Tibetan sleeps on top of you.

* Walking in the mall is like when Moses parted
the Red Sea.People step aside to let you pass

* Walking in the mall is impossible, you get nowhere
because you are surrounded by people who want
to pet him.

**"Killer dog"

* "Lapdog"

* There is a fire outside the house in the
middle of the night, the fire brigade comes.
Dog sleeps.

* There is a fire outside the house in the middle of
the night,the fire brigade comes.
The Tibetan wakes you, your neighbours and the fire fighters…

* The dog happens to burp.
People run as you let Cujo loose, parents grab
the children and old ladies scream

* Your Tibetans roars out of anger,
people surround you to admire and pet him
and say "oh, such cute puppywuppy"

* You say * You say "Y"
Dog does "Y".

* You say * You say "Y"
Tibetans says "what's in it for me?"

* You raise your voice to your dog.
Bystanders say stuff like "Show him who's boss",
push him to the ground, and "Bite him in the ear".

* You raise your voice to your dog,
bystanders say stuff like "Poor dog"
"dog abuse" and "police"

* On the late night walk, there is someone
lurking in the bushes. The dog "Look master,
I like playing with sticks".

* On the late night walk, there is someone
lurking in the bushes. Tibetan goes
"Run master - I'll KILL him"

* If the dog is not allowed to jump on you,
The dog does not jump on you.


* If the dog is not allowed to jump on you
the Tibetan uses your thighs as a trampoline
to get even higher