SUCH Kyang's Hél-Ge "Helge"


En otroligt varm dag, den 14 augusti 1997 föddes en efterlängtad och spännande kull. Det var minst 30 grader varmt men det bekom inte Gissa (Tsering shekar Dzong Nima) som vi kallade Hel-Ge's mamma. Pappa till kullen var Such Mr.Binks Stars-N-Stripes of Su-Khyi som jag hade fått lov att låna nu på äldre dar. Tre valpar såg dagens ljus. Två trefärgade hanar och en golden tik. Valparna var trots värmen väldigt aktiva. Det lät som att termiter i huset när dom diade. Krafs,krafs.
Jag ville behålla en hane och valde Hel-Ge endast pga han hade lite starkare underkäke i övrigt var dom väldigt lika.
The 14th of August 1997, an extremely hot day, a very exciting litter was born. It was at least 30 degrees centigrade but Gissa (Tsering Shekar Dzong Nima), Hel-Ge's mother, didn´t care. The father of the litter was Such Mr.Binks Stars-N-Stripes of Su-Khyi who I had been allowed to borrow now that he was older. Three puppies were born. Two black and tan males and one sable bitch. In spite of the heat the pups were very active. It sounded like termites in the house when they sucked. I wanted to keep a male and I picked out Hel-Ge only because he had a stronger jaw. Otherwise they were very much alike.


Han visades första gången tror jag som junior och aldrig som valp. Hel-Ge växte som en skranglig tonåring. Bara långa ben som gick åt alla håll som på Bambi. Jag hade redan då problem med lederna så jag har aldrig själv visat honom i en ring. Han är dock en väldigt lätthandterlig hane som inte gärna hetsar upp sig. Första kortet är han 9 månader och har inte bytt sin päls ännu. Han har massor av utsrålning men kroppen hänger inte riktigt ihop. 2001 ser han fortfarande väldigt valpig ut.Trots detta så är han så sunt konstruerad att han tog sina cert 98,99 och 2000 hade han sitt svenska championat.
He was never shown as a pup, the first time he was a junior. Hel-Ge grew like a lanky teenager, long legs going all over, liker Bambi. I had already than problems with my joints so I have never showed him myself. He is a male very easy to handle and seldom gets agitated. On the first photo he is 9 months old and hasn't changed his coat yet. He has a lot of charisma but his body doesn't really keep together. 2001 he still looks very much like a youngster. In spite of that he was so well constructed that he took his CCs -98, -99 and 2000 he had his Swedish championship.


Han tog under sin utställningstid ett antal BIR och BIM. Dessa två bilder tagna 2002 visar att nu börjar han få sin rätta päls och en vuxen hunds kropp. En vuxen hunds sätt får han aldrig. Han fyller tolv i augusti 2009 och uppför sig fortfarande som en unghund eller valp. Han har alltid haft mycket päls men den har varit lätt att sköta. Tredje bilden är tagen 2003.
During his time at the shows he took a few Best of Breed and Best of opposite sex. On these two pictures taken 2002 you can see he is getting his proper coat and a body of a grown up dog. His ways will never be grown up. He is 12 in August 2009 and he still behaves like a youngster. He has always had a lot of coat, but it has always been easy to take care of. The third photo is from 2003.


Hans största seger ser jag nog var när han vann TTS specialen i Hörby och blev Bäst i rasen för Petra Keulers. Han var då som bäst. Fullpälsad och välmusklad och rörde sig med stor värdighet.
His biggest victory I think was when he was Best of Breed on the TT special show in Hörby for Petra Keulers. He was than at his peek. A full coat and very well muscled and he moved with great dignity.


Jag har aldrig haft råd eller inte haft intresse att åka utomlands för att ställa ut. Vi har ganska höga anmälningssiffror i Sverige så konkurrens finns det här. Plötsligt så fick jag ett erbjudande om att
Hel-Ge kunde få åka till Europa för att ställas ut. Detta kändes som att det skulle kunna ge mig en extra fjäder i hatten och Hel-Ge var en glad skit som älskade olika människor och hade inte ont
av att vara ifrån mig. Han fick sina rabiessprutor och väntade i 8 månader innan han kunde åka och
blodtestet var klart. Han tog adjö av sin kompis Trixi och for iväg den 9 december 2004.
I have never had the money or the interest to show abroad. We have a rather high attendance to the Swedish shows so there is competition here. But suddenly I got an offer for Hel-Ge to be able to go to Europe to show. That felt as if it would be a good thing and Hel-Ge is a happy dog that loved all people and wouldn't mind being away from me. He got his rabies shots and waited 8 months until the blood test was OK and he could go. He said goodbye to his friend Trixi and left on the 9th of December 2004.


I sitt nya tillfälliga hem så träffade han många trevliga tibetaner men redan i februari fick jag indikationer på att hans päls inte var bra och till World Congress i Tyskland i maj så kunde han inte vara med. Detta gjorde mig väldigt ledsen men det är levande varelser vi håller på med så detta får man räkna med.
In his new temporary home he met a lot of nice TTs but already in February I got indications that his coat was not in condition and he didn't participate in the show at the World Congress in Germany in May 2005. That made me a bit sad, but it is living creatures we have so things like this happens.


Tyvärr så blev det inte någon utställning alls för Helge och när han kom hem i augusti 2006 så var han väldigt tunnhårig och inte alls samma hund som när han åkte. Det är ju kanske inte så konstigt. Han hade varit borta i 18 månader och ingen vet ju egentligen vad HAN tyckte om detta. Vi försökte att rädda det som var kvar av pälsen men han hade stora fläckar där det var så lite päls kvar och han plockade sig på tassarna så efter att ha kämpat i ett år för att få tillbaka pälsen så gav vi helt enkelt upp och nu till sin tolvårsdag 14/8 2009 så är han kortklippt och kommer aldrig att bevista en utställning igen.
Unfortunately Hel-Ge didn't get to any shows at all while he was away and when he came home in August 2006 he had very little hair left and he wasn't the same dog as he had been before. He had been away for 18 months and nobody knows what HE really thought about that. We tried to save what was left of the coat but he had big bald patches and he was nibbling on his feet so after a year we gave up and now for his 12th birthday 14th of August 2009 his coat is cut off and he will never be shown again.


Han är i alla fall nu samma lyckliga barnsliga hund som när han var ung och har inte en aning om hur gammal han är. Vi hoppas att vi får ha honom många år till. Hel-Ge är höftledsröntgad ua. Ögonlyst 9 gånger, 7 i Sverige och 2 i Holland. Sista lysningen är 2008-05-31 och den var ok.
At least, now he is the same happy, childish dog as he once was and doesn't know how old he is. We hope we will keep him for many years yet. Hel-Ge's hips are x-rayed ua and his eyes are examined 9 times, 7 in Sweden and 2 in Holland. The last examination was 31-5 2008 and it was ok.

2010 Hel-Ge såg bra och hörde ganska bra långt upp i åren. Han var smal och fantastiskt rörlig,pigg och
glad och jagade brudar om han bara kom åt. Det enda som var nu på äldre dar var att han ville sova
ensam, så att han hade full koll på sina ben, tuggisar, leksaker ,’sin säng’ och ’sin mat".                   
I början av sommaren började han att se lite ’vinglig’ut i bakdelen. Han visade dock inga som helst
andra sjukdomstecken förutom att han såg ’berusad ’ ut i bakdelen när han sprang. Detta blev allteftersom veckorna gick värre och värre men han hade inte ont utan tävlade som vanligt med Toya om att hinna först ut genom dörren. Han stal också utan problem saker på köksbänken. Han kunde om han koncentrerade sig stå på bakbenen och titta på bordet. Veterinärerna kunde inte ge en diagnos på vad han led utav utan bara säga det som jag redan visste…han har inte ont. En av deras teorier var att det var en partiell förlamning i i ryggraden eller någon form av fästingburen smitta. 2010 fick vi en tidig kall vinter med mycket snö och is. Hel-Ge älskade snö och hoppade runt som en unghund... men nu utan några som helst muskler i bakdelen. Jag var då tvungen att ta det svåra beslutet att låta honom somna in så att han inte skulle bryta sig eller få något ur led. Jag är ju själv inte så rörlig och det är 60 km till närmaste djursjukhus. Detta ville jag inte utsätta honom för. Jag hade inte heller hjärta att inte låta honom gå ut och leka. Det hade inte varit rätt emot honom så den 17 december gick han över regnbågsbron till våra vänner där. Jag saknar honom så mycket. Det är en av anledningarna att jag inte har svarat på alla officiella frågor var han är. Jag ville sörja honom ifred.
Hel-Ge var född den 14 augusti 1997.Han blev 13 år och 4 mån.
2010 Hel-Ge could see and hear quite well though he was old. He was slim and very agile, full of life and happy and was still up to chasing girls if he got the chance. The only difference when he got old was that he wanted to sleep on his own. He wanted to have full control over his bones, his toys, his bed and his food. In the beginning of the summer he started to be unsteady on his back legs. He had no other sighns of illness except for looking a bit drunk when running. As the weeks went by it got worse, but he was not in any pain and still raced Toya to get first through the door. He was also still stealing from the kitchen bench without any problems and if he concentrated he could stand on his back legs and look at the table. The vet couldn't give a diagnose only tell me what I already knew... he was not in pain. A theory was that he was partial paralysed in his spine or that it was some kind of illness from infected ticks. 2010 we got a very early winter with a lot of snow and ice. Helge loved snow and jumped around like a youngster... but now without any mucles at all in his back legs. I than had to take the hard decision to let him go to sleep so he wouldn't break anything or get something out of joint. I am not so agile myself and it's more than 60 km to the nearest animal hospital. I did not want him to have to go through that. I didn't have the heart to stop him from going out in the snow either. It wouldn't have been fair to him, so the 17th of December he walked over the rainbow bridge to our friends there. I miss him so much! That is one of the reasons I haven't answered all the official questions where he is. I wanted to mourn him in peace.
Helge was born the 14th of August 1997. He was 13 years and 4 months.


SUCH
Mr Binks Stars-N-Stripes Of Su-Khyi
USCH
Su-Khyi Star Buck
USCH
Su-Khyi Summer Wind Of Karchen
USCH
Shergol Spu-Mo
USCH
Su-Khyi Ramona Of Rje-Bo
USCH
Nyiho La Kalai Of Karchen
USCH
Siddhi Millicent Of Rje-Bo
Tsering Shekar Dzong Nima Lehlam Rar-Jar Lehlam Christop
Gemma Snow
Tsering Shentsa Mingma GBCH USCH
Su-Khyi Kang Rimpoche
Silgarhi Untamed